Архив: Хронологията

Обратна хронология на сбирките, дискусиите и основните публикации на семинара - вероятно нищо не е изпуснато.
За някои от семинарите през първата година няма запазена информация за датата на провеждане. Плакатите също не са налични.
В повечето случаи докладите са изнасяни в 147 аудитория.

Легенда: БФ = Българска филология; РФ = Руска филология; АФ = Английска филология; Ф = Философия. Римските цифри указват курса.
Обяснение: До 2001 година обучението навсякъде беше петгодишно. След това се въведе разделението бакалавър-магистър.


Показани са 32 елемента
ДатаЗаглавиеАвторБележки
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
ДатаЗаглавиеАвторБележки
19 декември 2001 Университетът: празното говорене Васил Видински (магистър) Публикация в "Литературен вестник" във връзка със статията от 8 декември 2000 г., във вестник "Култура" - "Университетът: никой не знае защо". 
19 декември 2001 Университетът - една година по-късно Еньо Стоянов (магистър) Публикация в "Литературен вестник" във връзка със статията от 8 декември 2000 г., във вестник "Култура" - "Университетът: никой не знае защо". 
12 декември 2001 Семинарът "Малка носовка" Васил Видински (магистър) и Йордан Люцканов (докторант) Публикация в "Литературен вестник" за целите, промените и историята на "Малка носовка". 
15 ноември 2001 Къде се намира глобализацията? Васил Видински (магистър) Част от поредица доклади на тема "Терор и теория". Текстът е публикуван на 5.12.2001 в "Литературен вестник". 
15 ноември 2001 Теория и терор Еньо Стоянов (магистър) Част от поредица доклади на тема "Терор и теория". Текстът е публикуван на 21.12.2001 в "Култура". 
15 ноември 2001 Теория и терор Йордан Люцканов (докторант) Част от поредица доклади на тема "Терор и теория". Текстът е публикуван на 21.12.2001 в "Култура". 
25 октомври 2001 Три години семинар "Малка носовка" "Малка носовка" Равносметка 
25 октомври 2001 Комфорт и съпротивление Дарин Тенев (ІV, БФ) Доклад 
28 май 2001 "Възход на английския език и литература" от книгата на Тери Игълтън "Теория на литературата" Петър Шангов (ІV, АФ) и Васил Видински (V, БФ) Представяне и обсъждане 
14 май 2001 "Що е литература?" от книгата на Тери Игълтън "Теория на литературата" Георги Илиев (ІV, БФ) Представяне и обсъждане 
17 януари 2001 Защо структурализмът не се състоя в Америка Благовест Златанов (катедра "Теория на литературата") Доклад 
8 декември 2000 Университетът: никой не знае защо Съвместен проект на "Малка носовка" и <Проектория> Текст публикуван във в-к "Култура" 
7 декември 2000 Passion - Obsession или връзки и развръзки в текста Дворянова - Кръстева Кристина Йорданова (ІІ, БФ) Доклад 
30 ноември 2000 Веществото при Атанас Далчев Васил Видински (V, БФ) Доклад 
16 юни 2000 Европейският културен модел в "Копнение" на Яворов Юнуз Юнуз (ІV, Ф) Доклад 
9 юни 2000 Моделиране на междутекстовост в "гръцката "литература"" и "близкоизточната "словесност"". "Византийски(ят) синтез". Бележки по темата Йордан Люцканов (V, РФ) Доклад 
14 април 2000 Йосиф Бродски: В търсене на изгубения стил Галина Георгиева (V, РФ) Доклад 
1 април 2000 Signification of Space and Spaces of Signification in Eugene O'Neill's "A Touch of the Poet" Благомир Благоев (ІV, АФ) Доклад 
24 март 2000 Готика. Съвременен мит. Провокираният достъп Силвия Витанова (ІІІ, БФ) Доклад 
3 декември 1999 "Философският" "дискурс" на "модерността": Хабермас и литературната критика Еньо Стоянов (ІІІ, БФ) Доклад 
1 юни 1999 Différance и Жак Дерида Дарин Тенев (ІІ, БФ) и Еньо Стоянов (ІІ, БФ) Обсъждане на превода на "Différance" от английски език. 
Май Фолклор и литература в Солунската легенда Петър Трендафилов (ІІІ, БФ) Доклад 
Април Проблемът за съдбата на човека в стихотворението "Главата ми" от Гео Милев Борислав Стоилов (V, БФ) Доклад 
Март "На Пенчо Славейков", "В тъмница", "Легенда за разблудната царкиня" от Д. Дебелянов Димитър Бурла (V, БФ) Продължение от предния път. Дискусия. 
Март Жрец и воин... в тъмница. Пенчо Славейков в поетическия дискурс на Дебелянов Димитър Бурла (V, БФ) Доклад 
12 януари 1999 Вяра и неверие. Дебелянов "Миг"/ Йоан 20:24-20:28 Христо Чукурлиев (ІІІ, БФ) Доклад 
15 декември 1998 Слово и визия / Ухо към око - текст от книга на Маршал Маклуън "Закони на медиите" Юнуз Юнуз (ІІІ, Ф) Четене и обсъждане 
1 декември 1998 Върху хайку Дарин Тенев (ІІ, БФ) Доклад 
17 ноември 1998 Маргиналното в литературата (и Рафаил Тошкин) Ивайло Димитров (ІV, БФ) Доклад 
10 ноември 1998 Небето във възрожденската книжнина Васил Видински (ІІІ, БФ) Доклад 
26 октомври 1998 За езотеричното в езика (върху откъс от Пенчо Славейков) Йордан Люцканов (ІV, РФ) Доклад 
26 октомври 1998 За нашите основания, намерения и цели. Васил Видински (ІІІ, БФ) и Йордан Люцканов (ІV, РФ) Откриване на семинара 
Показани са 32 елемента