Начало: Under construction

По идея този сайт трябва да представлява архив на студентския филологически семинар "Малка носовка", който просъществува от 1998 до 2002 година.

- Последното официално събитие е от края на 2001 година; през 2002 семинарът престана да съществува, тъй като вече не бяхме студенти.

- Поради неумолимостта на времето и небрежността на уебмастъра оригиналният сайт беше изоставен, а впоследствие през 2005, разбира се, изчезна. Сега, 10 години след края на семинара, възстановяваме част от информацията, без да редактираме изказа или идеите (на места дразнещо наивни и развълнувани).

- Тук (ще) липсват самите текстове, които бяха качвани онлайн след изнасянето на докладите. Липсват и плакатите, които разлепвахме из коридорите на Ректората. Липсват най-вече самите дискусии и израстването. Затова този архив съхранява само формата.

- В крайна сметка паметта е лична, а началото е винаги under construction.

Техническа информация

- За три години бяха изнесени общо 25 доклада, бяха публикувани няколко текста и организирани няколко обсъждания.

- Най-важна от социална гледна точка се оказа инициативата "Университетът: никой не знае защо".

- Любопитно е, че всички основни участници в семинара са понастоящем докторанти или вече са със защитена докторска степен.

- Преди окончателно да изчезне от nosovka.search.bg, страницата се намираше на други (отдавна несъществуващи) адреси: geocities.com/nosovka и на lib.fmi.uni-sofia.bg

- Сайтът в началото беше с черен фон и бели букви.

- Докладите и обсъжданията се провеждаха в централното крило на Ректората. Най-често в 147 аудитория.

- Този архив е възстановен през септември 2012.