Архив: Какво/кой е "МН"

Информация, лого, списъци и призив от оригиналния сайт.

"Студентски филологически семинар "Малка носовка" е основан през септември 1998 година от Йордан Люцканов и Васил Видински. От 1998 до 2002 е единственият постоянно функциониращ студентски семинар в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Неговата цел бе да предостави място за дискусия върху студентски филологически разработки и да даде възможност за среща на различни гледни точки върху определена тема. Семинарните занимания имат за цел реализирането на студентски продукт - разработки върху филологически или общо-хуманитарни теми. Всяка една от сбирките има своя специална тема и задължително представяне на поне един студентски текст върху нея."

Основатели и организатори: Йордан Люцканов и Васил Видински

Съорганизатори: Дарин Тенев и Еньо Стоянов

Участници: Йордан Люцканов, Васил Видински, Дарин Тенев, Еньо Стоянов, Георги Илиев, Петя Абрашева, Василена Доткова, Юнуз М. Юнуз, Галина Георгиева, Петър Шангов, Петър Трендафилов, Силвия Витанова, Благомир Благоев, Лидия Динкова, Ивайло Димитров, Христо Чукурлиев, Димитър Бурла, Борислав Стоилов, Кристина Йорданова, Благовест Златанов, Ида Даниел, Ралица Дудекова, Галена Едуардова, Соня Николова и много други...

"Да осмислим пребиваването си в Университета!"