Архив: Откриването

Малка част от началните думи при откриването на семинара на 26 октомври 1998 - повече от това не е запазено. Със сигурност имаше чернова и предварителни обсъждания какво да кажем, но те най-вероятно са били нарочно загубени.

"Добър вечер! На всички.

Това е първата сбирка на семинар Малка носовка.

Причината за провеждането на семинара е недоволството (неудовлетворението) от инертността в Софийския университет. И странното усещане, че дори традицията не помага на тази постройка да бъде институция.

Целта на семинара е създаване на филологически хронотоп (времемясто). Поне що-годе университетска атмосфера, а не школска. Каквато изглежда е тя сега. И ако все пак някой възприема пребиваването си тук (то някой път - съвсем сериозно - е мъка) не само като задължение и досада, а някак по-съзидателно, той би могъл да помогне на този семинар да съществува."

Софийски университет "Св. Климент Охридски", 147 ауд., 17:00 часа