Архив: Текстовете

Изследванията и статиите по-надолу бяха свободно достъпни на оригиналния сайт, като всъщност само малка част от тях бяха изнасяни като доклади. В този смисъл сайтът имаше допълнителна функция, която не се припокриваше директно със семинарите.

Авторите са по азбучен ред на фамилните имена.Борис Ангелов

• Морбидният дискурс в дебата и битието на Славейков и Вазов

• Четене и хранене. Алегории на четенето у Вазов и Славейков


Васил Видински

• Какво е искал да каже авторът? (същият текст е публикуван във вестник "Култура" - 25 август 2000г.)

• Небето във Възрожденската книжнина

• Къде се намира глобализацията? - публикация в "Литературен вестник"

• Университетът: празното говорене - публикация в "Литературен вестник"

 

Зорница Йорданова

• MEMENTO MORY - Аспекти на /не/обвързване между апокрифа “Ходене на Богородица по мъките” и “Ад” на Данте Алигиери

 

Гергана Костурска

• Граф Дракула като културен герой

• Антиномиите на Кант в баладата "Изворът на Белоногата"

 

Йордан Люцканов 

• Иконоборческая традиция в Петербурге: “Воображаемый разговор с (императором) Александром I”. - Дипломна работа по Руска литература - защитена през 2000 г.

• Рецензия: Понятието “интер(…)алност” и културологическите дирения на С.С.Аверинцев. (“Пред”- символизъм и след “пост”-постсимволизма.)

• Превод на "Yogacarina Citta-matra" - индийска философия, школа Mahayana.

• Теория и терор - публикация във в-к "Култура"

 

Малка носовка и <Проектория>

• Университетът: никой не знае защо - (противоречива заявка за дебат по проблемите на висшето образование) - текстът е публикуван във вестник "Култура" - 8 декември, 2000 г. бр. 48.

 

Еньо Стоянов

• "Философският" "дискурс" на "модерността": Хабермас и литературната критика (разширен и различен вариант на този текст е публикуван в сп. "Кръг")

• Усвояване на чуждото: отчуждаване на своето във възрожденския дискурс

• Един рецептивно-естетически поглед към старата българска литература: "Житие с малка похвала на Иван Рилски" от Димитър Кантакузин

• Писането: намерението като игра или играта като намерение

• Теория и терор - публикация във в-к "Култура"

• "Университетът - една година по-късно" - публикация в "Литературен вестник"

 

Дарин Тенев и Еньо Стоянов

• Превод на "Differance" на Жак Дерида

Дарин Тенев

• За инстанциите в лирическата творба

 

Петър Трендафилов

• Мит и епос в българската литература през 80-те години на 19 век

 

Юнуз М. Юнуз

• Европейската философия през "Копнение" на Яворов