Архив: Хронологията

Обратна хронология на сбирките, дискусиите и основните публикации на семинара - вероятно нищо не е изпуснато.

За някои от семинарите през първата година няма запазена информация за датата на провеждане. Плакатите също не са налични.

В повечето случаи докладите са изнасяни в 147 аудитория.

Легенда: БФ = Българска филология; РФ = Руска филология; АФ = Английска филология; Ф = Философия. Римските цифри указват курса.

Обяснение: До 2001 година обучението навсякъде беше петгодишно. След това се въведе разделението бакалавър-магистър.

Архив: Хронологията — List page from Classic Sites